FIA modellen

Foretrækker, Indifferent og Afviser (FIA) er en kundemodel, der bruges i salg og markedsføring for at segmentere kunder baseret på deres reaktioner og holdninger til et produkt eller en service. Her er en kort forklaring af hvert segment:

 1. Foretrækker (Prefer):

  • Karakteristik: Foretrækker-segmentet omfatter kunder, der positivt reagerer på dit produkt eller din service. De har en gunstig holdning og er tilbøjelige til at vælge din løsning over konkurrenternes.
  • Mål: Målet er at fastholde og styrke relationen med disse kunder, da de allerede viser interesse og tilbøjelighed til dit tilbud.
 2. Indifferent (Indifferent):

  • Karakteristik: Indifferent-segmentet består af kunder, der er ligeglade eller ligeglade med dit produkt eller din service. De har ikke stærke følelser eller præferencer for eller imod dit tilbud.
  • Mål: Målet er at udforske muligheder for at øge deres interesse og engagement, måske gennem tilpasninger eller tilføjelser til din løsning.
 3. Afviser (Reject):

  • Karakteristik: Afviser-segmentet omfatter kunder, der har en negativ holdning eller ikke er interesserede i dit produkt eller din service. Deres behov eller præferencer matcher ikke, hvad du tilbyder.
  • Mål: Målet er at forstå årsagerne til afvisningen og afgøre, om der er mulighed for at tilpasse dit tilbud eller om der er andre segmenter, der bedre matcher dine løsninger.

Denne model hjælper virksomheder med at differentiere deres tilgang afhængigt af kundens respons og opbygge strategier for at håndtere hvert segment. Det kan også hjælpe med at identificere områder, hvor der er mulighed for at forbedre produktet eller kommunikationen for at appellere bredere til markedet.

Tilbage til blog