Forhandlingsteknik

Forhandlingsteknik i salg involverer en struktureret tilgang til at håndtere salgsforhandlinger og opnå gensidigt acceptable aftaler. To vigtige koncepter i denne sammenhæng er "forhandlingsbanen" og "overlap."

 1. Forhandlingsbanen:

  • Beskrivelse: Forhandlingsbanen er en trinvis proces, der leder sælgeren og køberen gennem forskellige faser af forhandlingen. Den kan omfatte indledende forberedelse, åbningstilbud, argumentation, koncessioner, lukning og efterfølgende opfølgning.
  • Anvendelse: Sælgere bruger forhandlingsbanen som en vejledning for at sikre, at forhandlingerne skrider struktureret frem, og at alle relevante aspekter adresseres.
 2. Overlap:

  • Beskrivelse: Overlap refererer til områder, hvor sælgerens og køberens interesser eller krav delvist eller fuldstændigt sammenfalder. At identificere og udnytte overlap er afgørende for at opnå en win-win-situation i forhandlinger.
  • Anvendelse: Ved at fokusere på fælles interesser og mål i forhandlingsprocessen kan sælgeren skabe en mere samarbejdsorienteret atmosfære og lette en aftale, der opfylder begge parters behov.

Kort opsummering af forhandlingsteknik i salg:

 • Forberedelse: Forstå kundens behov, identificer mål og analyser muligheder for overlap.
 • Åbning: Indled forhandlingen med klar kommunikation og etabler gensidig tillid.
 • Argumentation: Præsenter din sag og fokuser på fordelene ved dit tilbud.
 • Koncessioner: Identificer områder af overlap, hvor du kan give noget af værdi for at få noget af værdi.
 • Lukning: Når der er opnået enighed, luk forhandlingen ved at sikre, at alle aspekter er klar og forstået.
 • Opfølgning: Evaluer resultatet, og bekræft aftalen skriftligt. Sikre, at alle forpligtelser og forventninger er klart kommunikeret.

Denne kombination af forhandlingsbanen og fokus på overlap hjælper sælgere med at styre forhandlingsprocessen effektivt og skabe værdifulde aftaler, der imødekommer både deres og kundernes behov.

Tilbage til blog